Το μέλλον στις πισίνες του «πράσινου» τμήματος φωτογραφήθηκε για τις ανάγκες του ημερολογίου και η εικόνα μιλάει από μόνη της…

Ενότητες