Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αγαπητά Μέλη,

Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Αλαφούζος και το Δ.Σ. της Παναθηναϊκής Συμμαχίας σας προσκαλούν στη 3η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013, στις 17:00, στον «Τάφο του Ινδού». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο των Μελών, είναι η επίδειξη τηςΚάρτας Μέλους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας και της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στη Γενική Συνέλευση, σε μια ακόμα σημαντική ημέρα για τον αγαπημένο μας Σύλλογο και στη συνέχεια για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί στη Λεωφόρο τον τελευταίο αγώνα της ομάδας μας για το 2013. 

Σημείωση: Όπως προβλέπεται από το Καταστατικό μας, θα προηγηθεί η τυπική Συνέλευση των Μελών το Σάββατο 21.12.2013 και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο. Επειδή όμως δεν αναμένεται η προβλεπόμενη επίτευξη της απαρτίας, -όπως έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν-, το σημαντικό ραντεβού για τον Παναθηναϊκό και το Σωματείο μας θα είναι την Κυριακή στη Λεωφόρο. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

– Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

– Έγκριση απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού από 22.06.2012 έως 30.06.2013

– Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής

– Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

– Έγκριση μεταβίβασης μετοχών προς το Σωματείο

– Ενημέρωση για τις καταβολές έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ σε συνάρτηση με τους πόρους του Σωματείου κατ’ άρθρο 17 και 34 του Καταστατικού και έγκριση αυτών

– Ενημέρωση για τη σύναψη ανταποδοτικών συμβάσεων με εταιρείες και έγκριση αυτών

– Ενημέρωση για την αναπροσαρμογή του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής σύμφωνα με την από 28.12.2012 Απόφαση της Συνέλευσης και την από 04.10.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου