Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Ήταν τιμή μου/ χαρά μου».