Παρακαλούνται τ’ αρσενικά αντίστοιχα της Δέσποινας Βανδή που αναφωνούν ήδη «Α-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα» να προσέλθουν στη γραμματεία: έχουν τηλεφώνημα από τον Πινόκιο… 

Αναλυτικά το αφιέρωμα εδώ

➡️ Γράψε το σχόλιο σου

Ενότητες