ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μπάσκετ

5 αδιανόητα τρίποντα που έχτισαν τον μύθο του “Batman” Φώτση (Vids)

Φώτσης για τρειεεεειειειειειεις!

5 αδιανόητα τρίποντα που έχτισαν τον μύθο του “Batman” Φώτση (Vids)

Δεν χρειαζόταν να είσαι η σύγχρονη εκδοχή του μάντη Τειρεσία για να γνωρίζεις τι θα συμβεί ούτε να μασήσεις φύλλα δάφνης όπως η Πυθία. Δεν ήταν αναγκαίο να σε φωνάζουν οι φίλοι σου «Κάλχα» λόγω των μαντικών σου ικανοτήτων. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να διαθέτεις το κληρονομικό χάρισμα. Γιατί;

Δείτε τα εδώ

loading...
ΣΧΟΛΙΑ