ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ποδόσφαιρο

Πληροφορίες στους υποψήφιους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας

Με ανακοίνωσή της η Παναθηναϊκή Συμμαχία, ενημέρωσε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τους υποψηφίους και το ελεγκτικό συμβούλιο, ενόψει των εκλογών στις 22/12.

Πληροφορίες στους υποψήφιους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας | panathinaikos24.gr

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας:

«Επιμέρους πληροφορίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή ενόψει των εκλογών της 22ας Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2017 Πρόσκληση των μελών του Σωματείου στην Τακτική γενική Συνέλευση και στο Καταστατικό του Σωματείου και ενόψει της διεξαγωγής αρχαιρεσιών της 22ας Δεκεμβρίου 2017, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη που το επιθυμούν, να γνωστοποιήσουν  την υποψηφιότητά τους, το αργότερο έως την 12.12.2017 και ώρα 00.00, δηλαδή μέχρι την πάροδο ολόκληρης της 12.12.2017.

Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο αντί – Βέλεθ
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο αντί – Βέλεθ 10.212 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει:

α) να είναι τακτικά μέλη του Σωματείου με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, β) να έχουν καταβάλει τη συνδρομή για το τρέχον έτος, το αργότερο έως την 29.11.2017 και γ) να μην εμπίπτουν στους λόγους διαγραφής μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού του Σωματείου.

Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη υποβολή υποψηφιοτήτων για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, προς τούτο οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, εάν αυτή αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή. Τυχόν παράλληλη υποψηφιότητα επιφέρει την ακυρότητα της υποψηφιότητας εν όλω.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιοτήτων με τη μορφή συνδυασμών.

Ως προς τον τρόπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  

Οι υποψηφιότητες γνωστοποιούνται προφορικά ή εγγράφως, στα γραφεία επικοινωνίας του σωματείου επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 160 Αθήνα, με σχετική βεβαίωση για τα ανωτέρω. Ως αποδεκτή έγγραφη υποβολή νοείται και η ταχυδρομική αποστολή της υποψηφιότητας με ημερομηνία παραλαβής έως τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων ή η αποστολή τηλεομοιοτυπίας στο αριθμό 210 8709299 ή η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected]».

Κάνε subscribe στo Newsletter του PANATHINAIKOS24

loading...

HIGHLIGHTS

close