Πιο συγκεκριμένα το πανό γράφει«13/4/2008-13/4/2018, 10 χρόνια, ίδιος είναι ο εχθρός και είναι ακόμα εντός…».