Εκτοξεύθηκαν και χημικά, πριν τελικά οι διαδηλωτές υποχωρήσουν.