Πρέπει να πούμε ότι ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων που θα κατατεθούν επί της απόφασης.

Αναλυτικά εδώ