Όταν χαρακτηρίζουμε ένα φαινόμενο «το μεγαλύτερο του αιώνα», συνήθως μιλάμε με μια δόση υπερβολής. Συνήθως, η έξαψη της επικαιρότητας μας κάνει να μεγαλοποιούμε πρόσωπα και καταστάσεις…

Διαβάστε περισσότερα εδώ