ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απόφαση για τις οφειλές σε Βέμερ και Μπούρμπο

Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου σχετικά με τις χρήματα που καλείται να πληρώσει το τριφύλλι προς τον Χρήστο Μπούρμπο αλλά και για την εφορία του Βέμερ.

Η απόφαση για τις οφειλές σε Βέμερ και Μπούρμπο

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ κοινοποίησε την απόφαση σχετικά με τα ποσά που καλείται να πληρώσει το τριφύλλι προς τον Χρήστο Μπούρμπο αλλά και για την εφορία του Βέμερ.

Οι «πράσινοι» καλούνται να καταβάλλουν στον Μπούρμπο 38.374 ευρώ σε δύο δόσεις, ενώ αντίστοιχα, το ποσό που αντιστοιχεί για την περίπτωση του Βέμερ είναι 93.129 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής σε πέντε δόσεις.

Αναλυτικά η απόφαση

Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες μεταγραφής και ο Αϊτόρ
Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες μεταγραφής και ο Αϊτόρ 17.149 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

«Συνεκδικάζει α΄) την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 33456/17.10.2018 αίτηση και β΄) την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37224/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση). Απορρίπτει την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 33456/17.10.2018 αίτηση.  Δέχεται την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37224/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση). Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Χρήστο Μπούρμπο του Ευαγγέλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 316/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (38.374,55 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε άλλης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Σε περίπτωση μη καταβολής ολόκληρου του ποσού αμφοτέρων των δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας.

Συνεκδικάζει α΄) την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 35558/29.10.2018 αίτηση και β΄) την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37233/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση). Απορρίπτει την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 35558/29.10.2018 αίτηση. Δέχεται την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37223/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση). Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Jens Alexander Wemmer του Jochen) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 306/10.05.2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (93.129,08 €) πλέον των νομίμων τόκων πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί / εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, κάθε μιας δε εκ των λοιπών τεσσάρων μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου μήνα.- Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε εκ των πέντε (5) δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας».

loading...