Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο να επισημαίνεται, με τον συγκεκριμένο τρόπο, στη συγκεκριμένη εφημερίδα, η εν λόγω εξέλιξη αλλά και πρόθεση. Πέραν αυτού όμως, ακόμη και αυτή κάθ’ αυτή η ενέργεια, είναι σημαντικότατη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

➡️ Γράψε το σχόλιο σου