Ανακοινώνεται σήμερα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ο νέος κατώτατος μισθός που θα ισχύσει στις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα και θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες,στα 633 ευρώ από 586 ευρώ που είναι σήμερα.

Η αύξηση της τάξης του 8% αλλά και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 3:00 μ.μ.

Η βόμβα της χρονιάς: Αυτός θα είναι ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρουλάκη
Η βόμβα της χρονιάς: Αυτός θα είναι ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρουλάκη 36.786 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Μετά από την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλουθα υπογράψει την υπουργική απόφαση για την αύξηση που θα ισχύσει από 1η Φεβρουαρίου και θα διαμορφώσει νέο τοπίο στην αγορά εργασίας.

Οι νέοι κάτω των 25 ετών θα δουν από τον ερχόμενο μήνα μια αύξηση στις αποδοχές τους της τάξης των 120 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι θα βελτιώσουν τον μισθό τους κατά 50 ευρώ περίπου.

Ταυτόχρονα θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση εισφορών για τους μη μισθωτούς που καταβάλλουν το κατώτατο ασφάλιστρο, δηλώνοντας εισοδήματα έως 7.000 ευρώ.

Το σημαντικό από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πως θα συμπαρασύρει το σύνολο των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα 24 επιδόματα και ειδικές παροχές που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα:

– Τριετίες. Από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του μισθού για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες (συνολικά 30% για 18 έτη και άνω). Όσοι εισπράττουν τις 3ετίες που είχαν θεμελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση.

– Επίδομα γάμου. Οι επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζομένους 10% επίδομα γάμου.

Όσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ δικαιούνται 58,6 ευρώ επίδομα γάμου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα με την αύξηση του βασικού ποσού.

– Επίδομα ανεργίας. Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόμενο 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος (σε μηνιαία βάση το 25πλάσιο, δηλαδή σήμερα 360 ευρώ).

– Βοηθήματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας. α) Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. β) Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. γ) Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. δ) Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. ε) Ειδικό εποχικό βοήθημα: Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, οι δασεργατες – ρητινοσυλλεκτες, καπνεργάτες και μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου, οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου κλπ.

– Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Οι ωφελούμενοι εισπράττουν ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη: 495,25 ευρώ μηνιαίως και 19,81 ευρώ ημερησίως, αμοιβές που θα αυξηθούν αντίστοιχα.

– Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας. Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του  μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ενώ υπάρχουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων τα οποία αναμένεται να αναπροσαρμοστούν.

– Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. α. Ειδική παροχή μητρότητας : ισούται με τον κατώτατο μισθό. β. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

– Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας. Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

– Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι- ΑΣΠΑΙΤΕ. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του κατώτατου μισθού.

– Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συμμετοχή τους σε  εξετάσεις: το καταβλητέο ποσό ισούται με το 30πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου, ενώ για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο.

– Αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, εκτός κι αν εμπίπτουν σε κλαδική σύμβαση που ορίζει υψηλότερους μισθούς. Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης εξαρτώνται από τις αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας.

Πηγή: insider.gr