ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βάζει 4.000.000 € ο Αλαφούζος για την αδειοδότηση

Ο Γιάννης Αλαφούζος αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να βάλει όσα χρήματα χρειάζονται για να εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός την άδεια.

Βάζει 4.000.000 € ο Αλαφούζος για την αδειοδότηση

Την ερχόμενη Παρασκευή έχει προκηρυχθεί ΓΣ των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ωστόσο μέσα στα θέματα που έχουν ανακοινωθεί δεν συμπεριλαμβάνεται νέα ΑΜΚ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση για τη ΓΣ της Παρασκευής αναφέρει:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 3 & Πηλέως, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2018, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2018. 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019. 4) Έγκριση νέου ΔΣ.

Φανέλα – ΕΠΟΣ: Η εμφάνιση της ADIDAS που θυμίζει τη σεζόν 1995-96! (pic)
Φανέλα – ΕΠΟΣ: Η εμφάνιση της ADIDAS που θυμίζει τη σεζόν 1995-96! (pic) 29.012 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

5) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018. 6) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 3 & Πηλέως, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου 2019 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 15 Φεβρουαρίου 2019, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να βάλει όσα χρήματα χρειάζονται προκειμένου ο Παναθηναϊκός να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και να προχωρήσει σε κάποιους διακανονισμούς (π.χ. Στραματσόνι), ώστε να μπουν όλα αυτά στον φάκελο της αδειοδότησης και να πάρει η ομάδα άδεια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως συνολικά μέχρι τον Μάιο θα βάλει ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα το μετοχοποιήσει μέσω της ΑΜΚ που θα προκηρυχθεί.

ΣΧΟΛΙΑ