Τα brands δεν έχουν κύκλους ζωής. Τα εργοστάσια μπορούν να κλείσουν. Ο μηχανισμός εξοπλισμός μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση. Η τεχνολογία γίνεται ξεπερασμένη. Οι ιδρυτές πεθαίνουν.

Δείτε τη συνέχεια  εδώ

Ενότητες