Τα Μέσα και η Αστυνομία ασχολήθηκαν χρόνια ολόκληρα με τις υποθέσεις αυτές. Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε καμία προσπάθεια. Τα πιο στυγερά εγκλήματα στην Ελλάδα.

Αναλυτικά εδώ