Για την Πέμπτη 4 Ιουλίου στις 18:30,  στο Κλειστό Γυμναστήριο ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (θύρα 7α). ορίστηκε η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου,  καθώς δεν υπήρξε απαρτία σήμερα.

Κατά την ημερομηνία αυτή η Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών που θα παραστούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη, που έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την εγγραφή τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός  Γραμματέας

Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος                                    Παναγιώτης Α. Μπόμης