Ο Σύλλογος Μεγάλος είναι ο… πιο μεγάλος έναντι όλων των υπολοίπων, όσον αφορά την παρουσία των ελληνικών συλλόγων στις διεθνείς διοργανώσεις, γεγονός που δεν δύναται να αμφισβητηθεί ούτε κι από τους οπαδούς του «αιωνίου» αντιπάλου. Εξαιρούνται βέβαια εκείνοι των οποίων η όραση επηρεάζεται από την ύπαρξη… λεπιών στα μάτια.

Αναλυτικά εδώ

➡️ Γράψε το σχόλιο σου