Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας από την Ακτινοβολία στη Γερμανία δημοσίευσε μια έκθεση με τα κινητά που εκπέμπουν τη μεγαλύτερη ακτινοβολία.

Δείτε τα εδώ.

➡️ Γράψε το σχόλιο σου