ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μπάσκετ

Νέα παράταση στη δικαστική κρίση για τους Αγγελόπουλους

Νέα δίκη, νέα διπλή πραγματογνωμοσύνη και νέα παράταση στη δικαστική κρίση για το ποιος θα συνεχίσει να ηγείται της μικρής αυτοκρατορίας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου.

Νέα παράταση στη δικαστική κρίση για τους Αγγελόπουλους

Νέα δίκη, νέα διπλή πραγματογνωμοσύνη και νέα παράταση στη δικαστική κρίση για το ποιος θα συνεχίσει να ηγείται της μικρής αυτοκρατορίας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου.

Αυτή είναι η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και αποκαλύπτει σήμερα το Μononews.

Η πρόεδρος Εφετών δεν κατάφερε να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το αν ο επιχειρηματίας μπορεί να διευθύνει τον κολοσσό των επιχειρήσεων του. Ή εάν τα προβλήματα υγείας του, καθιστούν αναγκαίο τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.

«Ο δολοφόνος με τη βίβλο»: Το πρόωρο τέλος του μπόμπερ που παραλίγο να στερήσει απ’ τον ΠΑΟ το πρώτο του ευρωπαϊκό σε
«Ο δολοφόνος με τη βίβλο»: Το πρόωρο τέλος του μπόμπερ που παραλίγο να στερήσει απ’ τον ΠΑΟ το πρώτο του ευρωπαϊκό σε 23.403 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Αυτό το τελευταίο ζητούν οι δύο γιοι του, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Έχουν προσφύγει στο Εφετείο, ζητώντας να ακυρωθεί η πρωτοβάθμια απόφαση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο είχε κρίνει τον πατέρα τους νοητικά υγιή και ικανό να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις και να διοικεί τις εταιρείες του, απορρίπτοντας το δικό τους αίτημα για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.

Η νέα απόφαση του Εφετείου

Με την υπ’αριθμόν 5598 απόφασή του, που δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019 (έξι μήνες δηλαδή μετά τη συζήτηση της υπόθεσης), το Μονομελές Εφετείο αποφάσισε ότι απαιτούνται κι άλλα αποδεικτικά ιατρικά στοιχεία για να καταλήξει σε ασφαλή κρίση για την κατάσταση της υγείας του 74χρονου επιχειρηματία.

Έτσι, το δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, διέταξε την επανάληψη της δίκης και διόρισε (αυτή τη φορά) δύο νέους ιατρικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν προθεσμία 90 ημερών από την αποδοχή του διορισμού τους, για να παραδώσουν την πλήρως αιτιολογημένη έκθεση τους για την κατάσταση της υγείας του κ. Αγγελόπουλου.

Το σκεπτικό

Η πρόεδρος Εφετών έκρινε ότι είναι αντιφατικές οι γνωματεύσεις των γιατρών (του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα και των λοιπών νευρολόγων-ψυχιάτρων που έχουν εξετάσει τον επιχειρηματία).

Η ίδια η δικαστικός, τον περασμένο Απρίλιο που συζητήθηκε η προσφυγή των παιδιών του κ. Αγγελόπουλου, είχε ζητήσει να παραμείνει στο γραφείο της, μόνο ο επιχειρηματίας,, προκειμένου να έχει μία άμεση και προσωπική επικοινωνία μαζί του για να διαμορφώσει τη δική της αντίληψη για την υγεία του.

Τότε, επί μία ώρα υπέβαλε ερωτήσεις στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Τώρα στο σκεπτικό της απόφασης της αναφέρει:

«Εν όψει των αντιφατικών στοιχείων και μετά από πολλαπλή επικοινωνία του δικαστηρίου με τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κρίνεται επιβεβλημένη η συμπληρωματική απόδειξη.

Η διενέργεια νέας ιατρικής πραγματογνωμοσύνης καθόσον η διενεργηθείσα αντιφάσκει με άλλα αποδεικτικά μέσα προκειμένου να εξακριβωθεί η κατάσταση της ψυχικής και πνευματικής υγείας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου με επιστημονικό τρόπο και αν αυτός μπορεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίσει τον εαυτό του και τις υποθέσεις του.»

Η δικαστής κάνει εκτενή αναφορά στις ένορκες καταθέσεις των συνεργατών του κ. Αγγελόπουλου και στη δυναστεία των επιχειρήσεων του, κυρίως στη Χαλυβουργική.

Στο σκεπτικό της απόφασης της αναφέρει:

«Ο κ. Αγγελόπουλος είναι κύριος μέτοχος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία Χαλυβουργική ΑΕ που αποτελεί ιστορική ελληνική βιομηχανία η οποία έχει μεγάλο οικονομικό αντικείμενο.

Είναι μέτοχος των εταιρειών του ναυτιλιακού ομίλου της οικογένειάς του που έχουν την κυριότητα και διαχείριση 25 ποντοπόρων πλοίων, τεράστιου οικονομικού αντικειμένου.

Συμμετέχει σε οικογενειακές εταιρείες που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Είναι κύριος μεγάλης ατομικής περιουσίας που περιλαμβάνει ακίνητα μεγάλης αξίας καθώς και μείζονες καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής».

Η νέα ιατρική πραγματογνωμοσύνη, κατά την κρίση του δικαστηρίου, είναι αναγκαία προκειμένου να μορφώσει πλήρη δικανική πεποίθηση και να αποφασίσει για το αν ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος πρέπει να μπει σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Οι πραγματογνώμονες

Το δικαστήριο διόρισε δύο πραγματογνώμονες για να εξετάσουν τον επιχειρηματία. Ο πρώτος είναι ψυχίατρος, τέως διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και ο δεύτερος νευρολόγος- ψυχίατρος, καθηγητής ψυχοφυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέσα σε 20 ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης αυτής της απόφασης του δικαστηρίου, και αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας, θα πρέπει να εξετάσουν τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και να γνωμοδοτήσουν εγγράφως, με πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις στις οποίες θα πρέπει να αναφέρουν κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την έκθεση τους θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία ενενήντα ημερών από την ημέρα που θα αποδεχθούν το διορισμό τους.

Το δικαστήριο ζητά από τους πραγματογνώμονες να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

«Α) Εάν ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος πάσχει από τέτοια νοητική διαταραχή που οδηγεί στο να παρουσιάζει νοητικά ελλείμματα ως προς την καθημερινή ατομική οικογενειακή και επαγγελματική λειτουργικότητα του, η οποία συνεπάγεται αδυναμία του να επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Β) Σε καταφατική περίπτωση εάν πρόκειται για διαρκή νόσο που παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης του και αποκλείει τη χρήση του λογικού του.

Γ) Να διευκρινιστεί εάν έχει επαρκή λειτουργία του συνόλου των γνωσιακών λειτουργιών που τον καθιστούν πλήρως λειτουργικό. (…) Εάν εξαιτίας αυτής της νόσου αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του και σε ποιο βαθμό. Και ειδικότερα εάν καθίσταται ανίκανος για όλες ή ορισμένες μόνο δικαιοπραξίες που απαιτούν σύνθετη κριτική ικανότητα, για τις αυξημένες νοητικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για το ρόλο του ως επιχειρηματίας.

Και ειδικότερα, εάν είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντα του, να διαμορφώσει τη βούληση του και να λάβει αποφάσεις σοβαρές κατά τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του και την αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεών του Ελλάδα και στο εξωτερικό ενόψει του ότι είναι κύριος μέτοχος μεγάλης ατομικής περιουσίας».

Από τις απαντήσεις που θα δώσουν οι δύο πραγματογνώμονες το δικαστήριο θα αποφασίσει, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εάν θα οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης κι αν ναι, «για να καθορίσει το είδος και την έκταση της δικαστικής συμπαράστασης στερητική ολική ή μερική ή συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων».

Πηγή: mononews.gr

To Panathinaikos24.gr είναι δίπλα σε κάθε άθλημα και κάθε στιγμή του Παναθηναϊκού. Είτε πρόκειται για μπάλα ποδοσφαίρου είτε για μπάλα μπάσκετ, είτε για το παρκέ του βόλεϊ, αλλά και για κάθε άθλημα και κάθε είδηση του ερασιτέχνη.

Με καθημερινά blogs που καλύπτουν όλο το φάσμα του πράσινου οργανισμού, με ζωντανές εκπομπές που τις έχετε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή και φυσικά με όλη την επικαιρότητα από τον αθλητισμό και όχι μόνο. Panathinaikos24.gr, το πρώτο «πράσινο» σάιτ που αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή είναι εδώ, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και όπου χτυπάει η καρδιά του Παναθηναϊκού.