Η πράσινη ΠΑΕ πραγματοποίησε σήμερα έκτακτη Γενική Συνέλευση με βασικό θέμα συζήτησης την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Τελικά αυτό πιστοποιήθηκε και ειπώθηκε ότι θα γίνει μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σημερινή Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε και ότι η προηγούμενη ΑΜΚ έκλεισε στα 3,2 εκατ.ευρώ.

➡️ Γράψε το σχόλιο σου