Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε βαρύ πρόστιμο στο τριφύλλι για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η τιμωρία:

«Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε επτά προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 152/28-8-2019, 160/6-9-2019, 179/27-9-2019, 239/15-11-2019, 274/13-12-2019, 294/30-12-2019 και 33/241-2020 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α΄, δ’, και ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 160/6-9-2019, 179/27-9-2019, 193/11-10-2019 και 239/15-11-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. α’, στ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων (26.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 2-2-2020 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)»

➡️ Γράψε το σχόλιο σου

HIGHLIGHTS