Απόλυτη επιβεβαίωση στο ρεπορτάζ του panathinaikos24.gr για τα χρήματα τα οποία μπήκαν στην τελευταία ΑΜΚ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως πιστοποιείται από το ΓΕΜΗ.

Το ακριβές ποσό το οποίο έκλεισε η ΑΜΚ του “τριφυλλιού”, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ είναι 4.329.999,90 ευρώ. Πρόκειται, φυσικά, για χρήματα τα οποία μπήκαν από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Το ρεπορτάζ του panathinaikos24.gr επιβεβαιώνεται απόλυτα, αφού από την 1η Μαϊου είχαμε γράψει ότι στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπήκαν περίπου 4,4 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Η ανακοίνωση

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. ΠΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 330401000.

Την 22/05/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2141630, το από 19/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000, σύμφωνα με το οποίο:
Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 4.329.999,90 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 5.000.010,00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13/01/2020.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

➡️ Γράψε το σχόλιο σου