Επισημοποιήθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η μερική καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 1.620.990 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

«Την 15/01/2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2451674, το από 30/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000 καθώς και η από 30/12/2020 Έκθεση Πιστοποίησης της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Χρήστου Δ. Βλάχου (με ΑΜ ΣΟΕΛ 38891), μέλους της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (με ΑΜ ΣΟΕΛ 132), σύμφωνα με τα οποία: Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 1.620.990 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 5.000.010 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/09/2020».

Αναλυτικά οι πιστοποιημένες από το Γ.Ε.ΜΗ. καταβολές μέσω μετρητών στο ταμείο της πράσινης ΠΑΕ από Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από τον Ιούλιο του 2018, όπως αυτές προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, έχουν ως εξής: 
 Προκήρυξη ΑΜΚ στις 9-7-2018: Μπήκαν 3.658.611 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 5.010.000 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 24-8-2018: Μπήκαν 17.441.847 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 20.000.000 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 30-1-2019: Μπήκαν 4.505.132 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 10.000.200 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 9-5-2019: Μπήκαν 2.620.500 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 6.000.000 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 14-10-2019: Μπήκαν 2.946.000 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 5.010.000 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 04-11-2019: Μπήκαν 3.200.000,10 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 5.000.010,00 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 13-01-2020: Μπήκαν 4.329.999,90 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 5.000.010,00 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 22-05-2020: Μπήκαν 5.000.010,00 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 5.000.010 ευρώ). Προκήρυξη ΑΜΚ στις 23-09-2020: Μπήκαν 1.620.990,00 ευρώ (έναντι ΑΜΚ 5.000.010 ευρώ)

Σύνολο: 45.424.098 ευρώ

➡️ Γράψε το σχόλιο σου

HIGHLIGHTS