ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός: Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου για να μεταβιβαστεί το «Γ. Καλαφάτης» στην ΠΑΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου με ένα απ’ τα θέματα ημερήσιας διάταξης το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί.

Παναθηναϊκός: Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου για να μεταβιβαστεί το «Γ. Καλαφάτης» στην ΠΑΕ | panathinaikos24.gr

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου με ένα απ’ τα θέματα ημερήσιας διάταξης το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί.

Ο Σπόραρ και οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς
Ο Σπόραρ και οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς 3.677 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Συγκεκριμένα, θα τεθεί η πρόταση έγκρισης του ιδιωτικού συμφωνητικού του Γιάννη Αλαφούζου, σύμφωνα με το οποίο θα περάσει στην ΠΑΕ η εταιρία «ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οποία και ανήκει το 50% του «Γ. Καλαφάτης».

Η προκήρυξη της ΠΑΕ αναφέρει:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

3) Έγκριση των Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

5) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.

6) Έγκριση του από 28.12.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως τρίτης συμβαλλόμενης.

7) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2022 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 17 Μαρτίου 2022, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης.

Κάνε subscribe στo Newsletter του PANATHINAIKOS24

loading...

HIGHLIGHTS

close