Αναλυτικά

Στεργίου – Καραθανάση 3 – 0
(12/10 – 11/3 – 11/4)
Τσακέτα – Μαδέση 1 – 3
(13/15 – 11/13 – 11/7 – 7/11)
Αρτσέτου – Τράκα 3 – 0
(11/8 – 11/8 – 11/7)
Στεργίου – Μαδέση 3 – 0
(11/4 – 11/9 – 11/7)
Αρτσέτου – Καραθανάση 3 – 1
(9/11 – 11/7 – 11/2 – 11/6)
Επόμενο παιχνίδι με τον Ζήνωνα Γλυφάδας στις 28/10.