Δείτε ποιος το λέει. Αυτά δεν γίνονται.

Δείτε εδώ