Μέχρι τα μέσα Μαΐου του 2018, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα πορευθεί με την ίδια διοίκηση, η οποία είχε οριστεί μέσω Πρωτοδικείου.

Τη Δευτέρα, το Πρωτοδικείο αποφάσισε τη συνέχεια της πορείας του Δ.Σ που είχε οριστεί για τους επόμενους έξι μήνες.

Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε κάποια ισχυρή υποψηφιότητα για την διάδοχη κατάσταση, οι άνθρωποι που ορίστηκαν για να «τρέξουν» τα ζητήματα της «μάνας του Λόχου» θα συνεχίσουν να το κάνουν και στους επόμενους μήνες.

Ενότητες