Μετοχοποιήθηκαν τα 5 εκατ. ευρώ

Διονύσης Δεσύλλας
14.01.2014 | 12:55
Μετοχοποιήθηκαν τα 5 εκατ. ευρώ | Panathinaikos24.gr

Το ομολογειακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ, που πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος, μετοχοποιήθηκε, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ.

Παρουσία του προέδρου της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας» και της ΠΑΕ Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου, του αντιπροέδρου Βασίλη Κωνσταντίνου, της νομικής συμβούλου, Αθηνάς Μπαλωμένου, του διευθύνοντος συμβούλου, Στράτου Σωπήλη και άλλων στελεχών της διοίκησης, έγινε η Γ.Σ. τη ΠΑΕ, με τους μετόχους να απουσιάζουν. Οι Ανδρέας Βγενόπουλος και Αδαμάντιος Πολέμης δεν όρισαν εκπροσώπους, όπως και η οικογένεια Γιαννακόπουλου…

Η θεματολογία εγκρίθηκε, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να ψηφίζονται ομόφωνα.  Εγινε η έγκριση της μετατροπής του ομολογειακού δανείου, ύψους 5 εκατ. ευρώ και αυτό που απομένει είναι να μεταβιβαστεί το ποσοστό μετοχών στην «Παναθηναϊκή Συμμαχία».

Η θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης:

1) Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρίας από 1η Ιουλίου του 2012 μέχρι 30 Ιουνίου του 2013, μετά την ακρόαση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών από πάσης ευθύνης για την παραπάνω χρήση.

3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου του 2014.

4) Μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,90 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρίας.

5) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,30 ευρώ για την κάλυψη μέρους των ζημιών των παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρίας.

6) Έγκριση μετατροπής του ομολογιακού δανείου της Εταιρίας σε μετοχές – αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας – τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρίας.

7) Έγκριση αντικατάσταση μελών του ΔΣ.

8) Έγκριση αμοιβής των μελών ΔΣ

9) Έγκριση συμβάσεων συναφθείσων μετά την 1/7/2012.

10) Αλλαγή του τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων της Εταιρίας από τα ΕΛΠ στα ΔΛΠ.

11) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

 

 

Ενότητες