Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδας το 2010 είναι η διεθνής σύμβαση που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των υπολοίπων 15 κρατών της Ευρωζώνης, προκειμένου να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα με μορφή δανείου, ύψους 80.000.000.000 ευρώ. Αυτό που μάθαμε από εκείνη την ημέρα να αποκαλούμε Μνημόνιο.

 Διαβάστε περισσότερα εδώ